lắp dáp sân khấu cho lễ trao giải ngân hàng agribank tại Trần Phú

lắp dáp sân khấu cho lễ trao giải ngân hàng agribank tại Trần Phú