Bữa tiệc khai trương do Minh Vũ chuẩn bị hệ thống âm thanh ánh sáng chuẩn.

Bữa tiệc khai trương do Minh Vũ chuẩn bị hệ thống âm thanh ánh sáng chuẩn.