Minh Vũ cho thuê hệ thống âm thanh ánh sáng sân khấu tại Hưng Yên.

Minh Vũ cho thuê hệ thống âm thanh ánh sáng sân khấu tại Hưng Yên.