Lễ tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ của Vinaphone

Lễ tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ của Vinaphone