Dù sự kiện không thể thiếu trong các sự kiện ngoài trời

Dù sự kiện không thể thiếu trong các sự kiện ngoài trời