Âm thanh, ánh sáng là một phần quan trọng để tạo nên thành công cho sự kiện

Âm thanh, ánh sáng là một phần quan trọng để tạo nên thành công cho sự kiện