Ngoài cho thuê ghế Banquet thì chúng tôi còn cho thuê nhiều dịch vụ khác

Ngoài cho thuê ghế Banquet thì chúng tôi còn cho thuê nhiều dịch vụ khác