Tập dượt sự kiện trước giúp ta tránh được những rủi ro không đáng có

Tập dượt sự kiện trước giúp ta tránh được những rủi ro không đáng có