Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Âm Thanh Ánh Sáng Minh Vũ. Nhằm giúp khách hàng tham khảo chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng mẫu hợp đồng thuê trang thiết bị tổ chức sự kiện, cũng như thuê thiết bị âm thanh ánh sáng, đặc biệt khi khách hàng thuê âm thanh ánh sáng của Minh Vũ mọi giấy tờ hợp đồng chúng tôi sẽ làm đầy đủ cho quý khách.

Qúy khách tham khảo thêm dịch vụ cho thuê âm thanh tại đây : >> cho thuê âm thanh tại Hà Nội

cho thuê âm thanh ánh sáng sân khấu sự kiện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

(Số: 270318 /HĐKT/ /MV)

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hà Nội Ngày  Tháng  Năm 2018

Bên A:

Đại diện:                Ông …… – Chức vụ: ………Giám.đốc………

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Tài khoản :

Và một bên là:

BÊN B                  : CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM VÀ TRUYỀN THÔNG MINH VŨ

Địa chỉ : Nhà số 7, ngõ 102 Đường Phùng Khoang –P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm – TP Hà Nội
Mã số thuế : 0107331614
Số tài khoản

Điện thoại

Đại diện

: 2200201306027 Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Hà Tây

: 0982 559 323                          Fax:

: Ông  Nguyễn Văn Tuyến             Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên đã đồng ý ký Hợp đồng dịch vụ với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A thuê Bên B thực hiện cung cấp cây sưởi phục vụ sự kiện

HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
VNĐ
THÀNH TIỀN
VNĐ
Thuế 10% VAT
TỔNG

1.2 Địa điểm thực hiện:

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Tổng giá trị hợp đồng sau thuế     :  

(Bằng chữ:  (/.

Hợp đồng này là cơ sở để Bên B thực hiện các hạng mục theo đơn giá được thống nhất và sẽ căn cứ trên việc thực hiện thực tế. Chi phí này không bao gồm các chi phí phát sinh khác không được liệt kê trong Phụ lục hợp đồng đính kèm. Trường hợp nếu có phát sinh các chi phí tăng do sự thay đổi của Bên A thì việc thay đổi đó phải được sự đồng ý của hai bên bằng văn bản xác nhận và phần chi phíphát sinh sẽ được tính tương ứng vào giá trị thanh lý hợp đồng

  • Thời hạn đặt cọc và phương thức thanh toán:

Đợt 1 :Bên A thanh toán đặt cọc cho Bên B giá trị hợp đồng thực tế còn lại bằng hình thức tiền mặt, số tiền là  3VNĐ (Bằng chữ:./)

Đợt 2: Bên A Thanh toán số tiền còn lại là VNĐ (Bằng chữ:  ./)  ngay sau khi kết thúc chương trình, và nhận đầy đủ hóa đơn VAT.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

3.1 Trách nhiệm của Bên A

– Cung cấp đầy đủ thông tin để Bên B thực hiện đúng nội dung chương trình theo kế hoạch do hai bên thống nhất.

– Thanh toán đúng thời hạn cho Bên B theo Điều 2 của Hợp đồng này.

3.2 Trách nhiệm của Bên B

– Hoàn thành đúng tiến độ thời gian và các hạng mục công việc được thể hiện trong Phụ lục hợp đồng

– Thông báo thường xuyên và cập nhật thông tin cho Bên A.

– Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh sự thay đổi về việc thực hiện nội dung của hợp đồng, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A và phải được Bên A chấp thuận về sự thay đổi đó.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

4.1Trường hợp bất khả kháng

4.1.1 Các trường hợp bất khả kháng bao gồm: chiến tranh, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất, bạo loạn. Sự xác định có sự kiện bất khả kháng phải dựa trên các tài liệu hỗ trợ pháp lý hợp lệ được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

4.2 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất và lập Bản thanh lý hợp đồng theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.

43 Hợp đồng này gồm 02 trang và 01 phụ lục hợp đồng,  được lập thành 02 (bốn) bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (hai) bản./. làm cơ sở cho thực hiện, 7 ngày sau khi kết thúc hai bên hoàn thành đúng phần việc của mình, hợp đồng này mạc nhiên được thanh lý.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B