Máy tạo khói lạnh tại Minh Vũ Media được sử dụng tại lễ hội quan âm đại bảo tháp tây Thiên

Máy tạo khói lạnh tại Minh Vũ Media được sử dụng tại lễ hội quan âm đại bảo tháp tây Thiên