Máy tạo khói là thiết bị quan trọng trong việc tạo hiệu ứng ánh sáng sân khấu

Máy tạo khói là thiết bị quan trọng trong việc tạo hiệu ứng ánh sáng sân khấu