Máy tạo khói có công suất 3000w thường được dùng trong những không gian lớn

Máy tạo khói có công suất 3000w thường được dùng trong những không gian lớn